Projectau a Phartneriaethau

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn trefnu projectau yn rheolaidd er mwyn darparu cyfleoedd i bobl anabl a phobl Byddar i ddatblygu eu sgiliau celfyddydol. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau arall ar brojectau sy’n berthnasol i’r celfyddydau.

Mae'r sylwadau wedi cau.