Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Cracked

Gan Emily Hinshelwood

Cyfarwyddwr Louise Osborn

Dylunio Becky Davies

 

Sut ydych chi’n gwybod eich bod chi wedi croesi’r llinell?

 

Mae gan Mick Evans broblem. Wel, sawl problem a dweud y gwir.

Mae ei ffrind dychmygol o’i blentyndod, Cavelle, fel llais mewnol sy’n ei boenydio ar bob cyfle.

A phe na bai hynny’n ddigon, mae ei fywyd proffesiynol ar chwâl o ganlyniad i’w ymlyniad â Stewart, disgybl afreolus. Dyw’r system ddim yn hoffi pobl fel Mick, pobl nad ydynt yn cydymffurfio, pobl nad ydynt yn ufuddhau… pobl fel Stewart Skinner.

Ond sut aeth pethau mor wael? Sut rydych chi’n codi unwaith eto ar ôl bwrw’r gwaelod?

Drama deimladwy sy’n ysgogi’r meddwl am ddiamddiffynnedd, lles meddyliol a’r angen cyffredinol am gariad yw Cracked.

Yn cynnwys themâu oedolion/iaith gref. Yn addas i blant 14+ oed

Fe’i cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol

Daith:

CHWEFROR 2019

5 Theatr Parc a’r Dâr Treorci    03000 040 444  rct-theatres.co.uk

6 Ffwrnes, Llanelli  0345 226 3510 theatrausirgar.co.uk

9 Canolfan Ucheldre Ynys Môn  01407 763 361 ucheldre.org  Perfformiad â disgrifiad clywedol

12 Sefydliad Y Glowyr Coed Duon 01495 227 206 blackwoodminersinstitute.com

13 Celfyddydau SPAN, Theatr Merlin, Hwlffordd 01834 869323  span-arts.org.uk

15 Canolfan Celfyddydau Pontardawe 01792 863722 pontardaweartscentre.co.uk  Perfformiad â disgrifiad clywedol

16 Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru  029 2039 1391 rwcmd.ac.uk  Perfformiad â disgrifiad clywedol

 

Bydd pob perfformiad yn dechrau am 7.30pm, heblaw am y rhai: SPAN: 8pm

Pontardawe: 1pm a 7.30pm

Trefnir gweithdai trwy gydol y daith. Cysylltwch â’ch neuadd berfformio leol i gael y manylion.