Arddangosfa Flynyddol DAC 2017

Drwy ein Harddangosfa Flynyddol DAC, rydym yn arddangos ac yn teithio ar waith artistiaid anabl a byddar sy’n seiliedig ar Gymru, neu’r rhai sy’n byw gyda chyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol tymor hir.

Mae’r gwaith celf yn ddetholiad o ddarnau a ddewiswyd o’n Harddangosfa Agored, ac mae’n cynnwys gwaith gan artistiaid sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal ag artistiaid proffesiynol o hyd. Mae pob un ohonynt yn aelodau o Gelfyddydau Anabledd Cymru (CAC)

Ein nod yw codi proffil yr artistiaid dan sylw; Cynyddu gwerthiannau gwaith celf; Cefnogi a datblygu dilyniant gyrfa ac i feithrin perthynas rhwng cyfoedion a chyda lleoliadau arddangos.

Mae’r Thema eleni yn Gryfach Gyda’n Gilydd: gofynnwyd i artistiaid ystyried y thema yn bersonol a / neu’n wleidyddol, er enghraifft: – perthnasoedd; Partneriaethau; Teuluoedd; Pŵer pobl gyda’i gilydd; Undod; Unplygrwydd neu mewn ymateb i Brexit a materion yn ymwneud â Mewnfudo.

Mae'r sylwadau wedi cau.