Theatr Clywd – Arddangosfa – #SaveWILG – Nathan Lee Davies

 

#SaveWILG – Nathan Lee Davies

 Oriel Addysg, Theatr Clwyd 

 

 

 

Bydd yr arddangosfa ar agor o’r 24ain o Ionawr tan y 12fed o Chwefror 2018.

 Digwyddiad preifat i’r cyhoedd trwy wahoddiad yn unig – yr 2il o Chwefror 2018 @ 3-5pm 

 

Mae grŵp o ymarferwyr creadigol ac actifyddion – dan arweiniad yr artist Nathan Lee Davies, sy’n byw yn Wrecsam, wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd ar ymgyrch i annog Llywodraeth Cymru i ailystyried eu cynlluniau presennol mewn perthynas â gwneud newidiadau i Grant Byw’n Annibynnol Cymru (WILG). Mae’r artist yn awyddus i godi ymwybyddiaeth am y gefnogaeth ychwanegol mae’r grant yn ei gynnig, sydd yn galluogi unigolion sydd â’r anghenion mwyaf i fyw bywydau llawn. Mae’r prosiect yn cael cefnogaeth ariannol gan Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC), ac yn cael ei gefnogi fel rhan o raglen fentora DAC Extra; sy’n galluogi artistiaid anabl yng Nghymru i weithio gyda rhai o leoliadau celfyddydol mwyaf cyffrous Cymru, ac i dderbyn arweiniad proffesiynol gan weithwyr proffesiynol blaenllaw yn y sector.

Casgliad o gelf weledol a barddoniaeth ydy’r arddangosfa #SaveWILG, sydd wedi cael ei chynhyrchu gan nifer o artistiaid ac awduron o bob cwr o’r Deyrnas Unedig, ac sydd yn canolbwyntio ar ‘fyw’n annibynnol’ fel y brif thema. Bydd yr arddangosfa yn agor ar y 24ain o Ionawr am 9yb yn yr Oriel Addysg yn Theatr Clwyd, a bydd yn rhedeg tan y 12fed o Chwefror. Galwch heibio i ddangos eich cefnogaeth ar gyfer yr ymgyrch hon ac i fwynhau’r gelfyddyd rymus ac emosiynol sydd yn cael ei chreu gan bobl sydd ag angerdd a phenderfyniad, ac sydd yn unedig yn y gred bod bywydau anabl yn bwysig.