Taking Flight Theatre- prosiect mentora

Taking flight -

Taking flight -

Ydych chi’n uniaethu person byddar neu’n anabl? Ydych chi’n uniaethu fel menyw? Ydych chi’n 16+ oed?

 

Mae Taking Flight Theatre – cwmni theatr cynhwysol yng Nghaerdydd – yn chwilio am bobl sy’n cyd-fynd â’r disgrifiad uchod i fod yn rhan o’n prosiect theatr teithiol benywaidd nesaf. Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y theatr sydd gyda’r galluoedd canlynol: Cyfarwyddwr, Dylunydd Goleuo, Cyfansoddwr, Cynhyrchydd, Dramodydd (yn gweithio ar destun), Dylunydd Set / Gwisgoedd, Marchnata’r Celfyddydau a Rheoli Llwyfan.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yr hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer y cyfle hwn, cysylltwch â Beth ar 07785 947823 neu [email protected]

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ferched ledled Cymru a gallwn dalu am gostau teithio / treuliau i gymryd rhan yn y prosiect hwn. Mae’r prosiect yn ymarfer yng Nghaerdydd a Chasnewydd (Chapter a Chanolfan Glan yr afon) ac yna’n teithio ledled Cymru. Bydd pob cyfranogwr yn cael ei neilltuo i gysgodi merch broffesiynol greadigol sy’n gweithio ar y daith o ddrama arobryn Kaite O’Reilly, ‘Peeling’.

Unwaith y bydd y cyfranogwyr wedi cael eu dewis a’u paru, bydd amserlen / ymrwymiad lleoliad yn cael ei lunio ar gyfer y cyfranogwyr – faint o amser y gallwch / hoffech chi ymrwymo dros y 12 mis nesaf – gan ddechrau ar adeg gyfleus. Does dim rhaid i chi gael unrhyw brofiad i ymgeisio am hyn, dim ond diddordeb yn y theatr. E-bostiwch neu ffoniwch cyn gynted ag y bo modd a byddwch yn barod i gyfathrebu pam yr hoffech chi fod yn rhan o hyn, ynghyd â dweud ychydig wrthym amdanoch chi’ch hun! Cyflawnir gofynion mynediad cyfranogwyr drwy gydol y prosiect hwn.

Dysgwch fwy am y ddrama a’r dramodydd yma: www.kaiteoreilly.com/work/2017/2/15/peeling

Cliciwch  yma am wybodaeth audio: https://soundcloud.com/taking-flight-theatre/peeling-mentoring-project-callout

Cliciwch ym am wybodaeth  BSL :https://vimeo.com/277114052

Ariennir y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Scroll to Top