Swyddog Rhanbarthol, Gogledd Orllewin Cymru

 

Swyddog Rhanbarthol, Gogledd Orllewin Cymru

Cyflog: £23,460 y flwyddyn (£11,730 pro rata)

Oriau: 17.5 yr wythnos

 

 

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn chwilio am Swyddog Datblygu Rhanbarthol llawn cymhelliant i ehangu effaith ein gwaith yng Ngogledd Cymru, a sefydlu a datblygu rhaglenni a rhwydweithiau celfyddydau anabledd ar draws y rhanbarth.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn canolbwyntio ar ardaloedd Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, a bydd ef neu hi yn rhannu cyfrifoldeb am Ogledd Powys.

 

Rydym yn credu mewn … agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin egin-ymarferwyr ac ymarferwyr anabl o safon uchel sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ysbrydoli newid trwy Gymru gyfan.

Mae ein gweledigaeth yn un syml: i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n gwbl greadigol ac amrywiol, gyda Phobl Anabl a Phobl Fyddar wrth galon y gwaith yma. 

 

Dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau: 5 y.h, 12fed Ebrill 2018

Cyfweliadau: 23 neu 24 Mai 2018 

 

I wneud cais, e-bostiwch: post@dacymru.com

Rhif ffôn: 02920 551 040 – www.disabilityartscymru.co.uk