Swyddog Rhanbarthol Gogledd Orllewin Cymru.

Mae DAC yn falch o gyhoeddi bod Alan Whitfield wedi’i gadarnhau fel Swyddog Rhanbarthol newydd Gogledd Orllewin Cymru.

Bydd Alan yn cychwyn ei rōl newydd ar 2 Gorffennaf 2018.
Pob lwc iddo fe yn ei swydd newydd.

#Adegau cyffrous!

Scroll to Top