SWYDD: RHEOLWR RHWYDWAITH TALENT CYMRU BFI

SWYDD: RHEOLWR RHWYDWAITH TALENT CYMRU BFI

Sail: Caerdydd      Termau: Llawn amser

Cyflog: £30,750 amodol ar brofiad, yn ogystal â phensiwn

Mae Ffilm Cymru yn chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig i reoli’r Rhwydwaith Talent Cymru BFI, wedi’u hanelu at nodi a chefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr dawnus a anwyd, neu wedi’i seilio, yng Nghymru ar ddechrau eu gyrfaoedd. Dylent fod yn gallu darparu cymorth ymarferol â strwythurol ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau, llunio mentrau talent a digwyddiadau ymarferol a chreu partneriaethau perthnasol os yn ofynnol. Dylai eu bod yn mwynhau gweithio fel rhan o’r tîm ehangach ar gyfer datblygu sector ffilm ysbrydoledig amrywiol a chynaliadwy yng Nghymru.

 

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn yma.