Sherman Theatre

Rhaglen Cyfarwyddwyr JMK

Cyflog: Mae bwrsariaethau ar gael
 
Mae Sherman Theatre ac Ymddiriedolaeth JMK yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer cam nesaf eu Rhaglen Gyfarwyddwyr, a gefnogir gan The Carne Trust, a fydd yn rhedeg o fis Ionawr 2018 tan ddiwedd y flwyddyn. Rydym yn chwilio am chwe chyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg i gymryd rhan mewn cyfres o weithdai a sesiynau hyfforddi a fydd yn datblygu sgiliau pwysig gan gynnwys arweinyddiaeth a phroses. Fe’u harweinir gan Adele Thomas ac fe’u cefnogir gan weithwyr proffesiynol y diwydiant a’r Cyfarwyddwr Cyswllt David Mercatali. Bydd pob cyfarwyddwr yn cael ei baru ag awdur o’n Rhaglen Newydd Chwaraeon Cymreig i ddatblygu drama a fydd yn cael ei arddangos i ddiwydiant, a rhoi cyfle i gychwyn partneriaeth greadigol newydd. Bydd y Rhaglen yn dechrau ym mis Ionawr gyda chyfres o sesiynau gyda’r nos, a chynhelir gweithdai trwy gydol y flwyddyn, gan ddod i’r casgliad gyda’r arddangosfa yn Hydref 2018.
I gael eich ystyried, anfonwch gopi o’ch CV a e-bost sy’n egluro pam y byddai hwn yn gyfle pwysig i chi. Rydym yn gwahodd cyfarwyddwyr 18 oed a hŷn i wneud cais; yr unig ofyniad yw eich bod naill ai o un neu yn byw yng Nghymru.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: [email protected]
 
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017
 

Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd

Mae Theatr y Sherman wrth eu boddau o gael lansio ail flwyddyn y Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd yn dilyn blwyddyn gyntaf tra lwyddiannus yn 2016. Rydym yn chwilio am ddau ddramodydd i ymuno â’r pedwar sy’n dychwelyd ar gyfer ail gam y Rhaglen. Bydd Brad Birch yn dychwelyd i arwain y 6 dramodydd trwy gyfres datblygedig o weithdai a sesiynau hyfforddi fydd yn gwthio eu sgiliau ysgrifennu ar gyfer y theatr ac yn annog uchelgais eu syniadau. Bydd pob dramodydd yn cael eu paru â chyfarwyddwr JMK, a gyda’i gilydd byddant yn datblygu’r sgript ar gyfer dangosiad yn y theatr.

Mae disgwyl i’r Rhaglen gychwyn ym mis Ionawr a bydd yn cael ei gynnal dros wyth sesiwn, gyda gwaith datblygu ar eich sgript yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Rydym yn gwahodd unrhyw ddramodwyr dros 18 oed i wneud cais; yr unig ddisgwyliad yw bod y dramodydd unai’n hanu o neu’n byw yng Nghymru. Yn anad dim rydym yn chwilio am gyflwyniadau yn yr iaith Gymraeg. Bydd cefnogaeth ychwanegol yn cael ei gynnig gan yr artist Iaith Gymraeg Gethin Evans.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: [email protected]
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017

Scroll to Top