Newyddion o DAC

Hoffai Disability Arts Cymru [DAC] fynegi ei ddiolch i Aled Rhys-Jones, sydd wedi cefnogi’r sefydliad fel aelod o’r bwrdd ers amser. Dymunwn bob llwyddiant iddo wrth iddo gamu i lawr o’i rôl fel Cadeirydd. Mae ei gyfraniad a’i ymrwymiad anfesuradwy i DAC dros y blynyddoedd a’i arweinyddiaeth fel cadeirydd wedi sicrhau ein bod mewn sefyllfa llawer cryfach wrth inni symud ymlaen at ddyfodol cyffrous.

 

Byddwn yn recriwtio ar gyfer cadeirydd ac aelodau bwrdd newydd yn fuan.

 

Diolch yn fawr Aled.

Scroll to Top