National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. 
Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol – gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy’n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. 

Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy’n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy’n cael effaith fawr wedi’i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid, cwmnïau a chymunedau, yn enwedig rhai o Gymru. 
I gael manylion am y rôl a sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth o’n gwefan neu cysylltwch â’n cynghorwyr recriwtio Sue Hoyle a Shreela Ghosh ar[email protected] 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1800 o’r gloch ddydd Sul 8 Medi 2019

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg. 
Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Hannah John

Ffon: 02920 353 070

Ebost:[email protected]

Website:  https://www.nationaltheatrewales.org/cy/opportunities/cyfarwyddwr-artistig/

Scroll to Top