National Theatre Wales

Fforwm Mynediad

Y dyddiad fydd dydd Llun 26 Mawrth am 6pm yn Ystafell Preseli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd.

Bydd y fforwm mewn dwy ran. Bydd y gyntaf yn gyfle i gwmnïau rannu’r hyn y maent wedi’i wneud yn 2017 i wella mynediad i’w sioeau, digwyddiadau a’u cwmni; a hefyd i Gelfyddydau Anabledd Cymru roi eu barn ar sut mae’r sector yn cyflawni.

Bydd yr ail ran yn trafod nodau ac amcanion y dyfodol, sut y gall y fforwm mynediad chwarae rhan yn y rhain a sut y gallai ehangu i gefnogi cwmnïau ac unigolion yn well, cynyddu hygyrchedd i’w digwyddiadau ac yn y pen draw ei wreiddio’n well yn eu harfer bob dydd.

Os byddech yn fodlon rhoi cyflwyniad yn y rhan gyntaf, cysylltwch â [email protected]

Rydym yn awyddus iawn i gael cynifer o bobl â chwmnïau â phosibl i gymryd rhan ac mae gwahoddiad i ddefnyddwyr ddod i’r digwyddiad, yn ogystal ag ymarferwyr a chwmnïau.

Bydd dehongli BSL ar gael, ond os oes angen unrhyw ddarpariaeth mynediad arall arnoch, cysylltwch
â [email protected].

www.nationaltheatrewales.org

Scroll to Top