Llenyddiaeth Cymru -lleoliad gwaith llawn amser

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu (lleoliad gwaith llawn amser, wedi’I dalu)

 

 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig lleoliad gwaith llawn amser wedi’i dalu am dymor penodol o flwyddyn (£17,095 y flwyddyn) i raddedigion diweddar o gefndiroedd incwm isel sy’n ceisio dechrau gyrfa yn y celfyddydau.

Cynigir y swydd hon fel rhan o Raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, Ysgoloriaeth sydd wedi’i hanelu’n benodol at raddedigion o 2015, 2016 a 2017 a dderbyniodd grant cynhaliaeth lawn trwy gydol eu cwrs gradd. Does dim angen profiad blaenorol a chroesawn geisiadau fideo.

Dyma rôl newydd yn pontio rhwng ein timoedd Datblygu a Chyfathrebu, gan gryfhau’r cysylltiadau rhwng ein dulliau gwerthuso a’n cyfathrebu mewnol ac allanol.

Buaswn yn ddiolchgar pe gallech anfon y wybodaeth ymlaen at eich alwmni a’ch cydweithwyr.

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys manylion ynglŷn â sut i ymgeisio, ar gael yma: http://www.llenyddiaethcymru.org/about/swyddi-gwag/swyddog-datblygu-chyfathrebu/