Helfa Gelf

Galwad Agored Helfa Gelf/Stiwdio Maelor

Gwahoddiad i bob artist sy’n aelod o Helfa Gelf 2018 i wneud cais am breswylfa yn Stiwdio Maelor, Corris, Gwynedd SY20 9SP. Ei nod yw hwyluso gwaith creadigol artistiaid trwy roi’r cyfle iddynt gymryd amser allan o’u bywydau bob dydd. Trwy aros yn y pentref gwledig hwn ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, yn rhydd o’u trefn ddyddiol a’u gofynion, gall artistiaid ail-gynnal a gwella eu cynhyrchedd, archwilio ardal o harddwch naturiol eithriadol a rhyngweithio ag artistiaid eraill.
 
Beth fyddwn ni’n ei gynnig?
Bydd Stiwdio Maelor yn cynnig:

 • Preswylfa pythefnos yn Stiwdio Maelor ar gyfer aelod o Helfa Gelf. Byddai’r breswylfa yn digwydd yn ofod yr atig yn Maelor am bythefnos, o’r 28ain o Awst i’r 11eg o Fedi 2018. Bydd diwrnod agored ar y penwythnos 7-9 Medi i arddangos prosiect / gwaith yr artist.
 • Llety am ddim mewn ystafell breifat yn ystod y cyfnod preswyl.
 • Lle gweithio preifat yn ystod y cyfnod preswyl.
 • Mynediad i leoedd a rennir (cegin, ystafell fwyta, ystafell ymolchi).
 • Wifi
 • Trafodaeth o’r prosiect gyda staff preswyl ac artistiaid eraill.
 • Hyrwyddo’r prosiect a’r gwaith trwy gyfryngau cymdeithasol.
 • Bydd yr artist a ddewiswyd yn gallu cymryd rhan mewn cydweithrediad posibl gydag artistiaid eraill hefyd yn byw yno yn ystod y cyfnod; Liz Corbett (awdur, Awstralia a siaradwr Cymraeg) a Samues Lueng (Tsieina)
 • Cyfaill Stiwdio Maelor cyflenwol am flwyddyn ar ôl diwedd eu preswyliaeth.
 • Talwyd costau deunyddiau gan Helfa Gelf hyd at £100.

 
 (Nid yw’r preswyliaeth yn cynnwys costau teithio neu gostau byw eraill.)
 
 
Beth mae Stiwdio Maelor/Helfa Gelf yn ei ddisgwyl gan yr artist dethol?
 

 • Cydweithrediad gydag artist/artistiaid lleol a/neu brosiect cymunedol i’w dangos ar benwythnos agored Helfa Gelf 7-9 Medi.
 • Gwaith rheolaidd a dwys yn ystod y cyfnod preswyl.
 • Stiwdio Maelor a Helfa Gelf i gael eu henwi ym mhob cyfathrebiad sy’n gysylltiedig â’r prosiect ac sy’n cael ei chynnal yma.
 • Cynnwys logos noddwr Stiwdio Maelor a Helfa Gelf ar bob taflen neu gyhoeddiadau eraill.
 • Dau gofnod blog (gweledol neu ysgrifenedig neu’r ddau) yn cofnodi’ch preswyliad (i’w gyflwyno i’r cydlynydd ar ddiwedd pob wythnos).

 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 21ain o Fai 2018.

Cysylltwch â Judith ar [email protected] am ffurflen gais neu i wneud cais.
Cysylltwch â Veronica Calarco ar [email protected] os oes gennych unrhyw gwestiynau.