Gweithdy gyda’r cerddor o fri rhyngwladol Beverly Bell-Hughes.

 

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn cynnal gweithdy gyda’r cerddor o fri rhyngwladol Beverly Bell-Hughes.

Theatr Clwyd
Medi 11 2018 12.00 – 2.00

Mae Bev yn artist â nam ar y golwg yng Ngogledd Cymru sydd wedi defnyddio’i hanabledd i greu’r darnau ceramig mwyaf rhyfeddol a ysbrydolwyd gan y dirwedd naturiol. Dewch i ymuno â ni am y profiad hwn yn rhad ac am ddim a chael y cyfle i gofrestru gyda Chelfyddydau Anabledd Cymru (DAC) fel aelod.

Mae’r gweithdy hwn yn rhan o gyfarfod grŵp rhwydweithio rhanbarthol y Gogledd ddwyrain, sy’n cyfarfod bob deufis yn rheolaidd, ac sy’n cyfarfod yn Theatr Clwyd. Am fwy o wybodaeth am Bev a’n sefydliad dilynwch y ddolen isod.