Galeri Caernarfon

Its a Wonderful Life

Dangosiad hamddenol:

Dementia gyfeillgar

Dydd Mawrth  –  Rhagfyr 19 2017  am 2 o’r gloch

 

Cyfle i fwynhau ffilm heb boeni am wneud swn na symud o gwmpas…

Cewch ganu, sgwrsio, dawnsio a cherdded mewn ac allan o’r sinema fel y mynoch yn y angosiad yma.

Bydd lefel y sain yn is na’r arfer a ychydig o olau ymlaen yn y theatr trwy gydol y ffilm.

£4 (yn cynnwys paned o de)  Gofalwyr am ddim

Am wybodaeth :   01286 685222

galericaernarfon.com