FFILM CYMRU WALES YN BUDDSODDI YNG NGHYNULLEIDFAOEDD FFILM CYMRU

Bydd rownd ddiweddaraf Ffilm Cymru Wales o ddyfarniadau Mynediad Cynulleidfa yn parhau i gefnogi lleoliadau a gwyliau yng Nghymru i ddarparu amrywiaeth ddeinamig o brofiadau sinematig i bobl ledled Cymru.

Am y tro cyntaf, gwnaed dyfarniadau cyllido newydd i Ŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu a Chanolfan Gelfyddydau Pontio ym Mangor. Caiff Gŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd rhwng 28ain a 30ain Medi, ac yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar 20fed a’r 21ain Hydref. Bydd yr ŵyl yn helpu cynulleidfaoedd i archwilio yr elfennau diweddaraf a gorau ym maes animeiddio Japaneaidd, gan gynnwys ffilmiau sy’n addas i bobl o bob oed yn ogystal â gweithdai a dosbarthiadau meistr gydag animeiddwyr o Japan. Bydd y dyfarniad cyllido yn cefnogi Kotatsu i barhau i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd, gan weithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol lleol, ieuenctid a ffoaduriaid er mwyn ehangu cyrhaeddiad yr ŵyl.

Bydd y cyllid newydd i Ganolfan Gelfyddydau Pontio yn cynorthwyo eu prosiect sy’n annog y gymuned ym Mangor i fanteisio’n llawn ar eu sinema annibynnol leol. Mae eu mentrau’n cynnwys darparu rhagor o sinema Gymraeg, rhyngweithio cymunedol drwy wirfoddoli, creu mynediad i deuluoedd sydd â phlant ag anghenion ychwanegol, a pharhau â chyswllt y lleoliad â myfyrwyr a chynulleidfaoedd ifanc drwy ffilmiau, gemau a chynnwys rhyngweithiol. 

Yn ychwanegol at y dyfarniadau newydd, mae Ffilm Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn tair gŵyl ffilmiau sefydledig er mwyn iddynt barhau i ehangu a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Darllenwch mwy fan hyn.