Eisteddfod yr Urdd

Cefn Llwyfan – Rhaglen Ddigidol

Cefn Llwyfan, sef rhaglen ddigidol newydd Eisteddfod yr Urdd ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed rhwng Medi-Rhagfyr.

Mae’r rhaglen ddigidol yn cael ei lansio ddydd Iau 10 Medi, bydd y manylion llawn ar gael bryd hynny.

Dyma fraslun o’r rhaglen:

Mis Medi

 • Hunangyhoeddi dy waith llenyddol
 • Anabledd yn y Celfyddydau
 • Sioe Gerdd: Sut i gyrraedd llwyfan y West End

Mis Hydref

 • Clywed Lleisiau Du yn y Celfyddydau
 • Mynediad i Yrfa Canu Clasurol
 • Pitchio dy syniadau i S4C a Hansh

Mis Tachwedd

 •  Y Celfyddydau LHDT+
 • Sut i ddilyn Gyrfa Ddawns yng Nghymru
 • Gwesig Cymru – Sut i gyhoeddi dy waith

Mis Rhagfyr

 •  Y Celfyddydau mewn Ardaloedd Dosbarth Gweithiol
 • Dysgu Cymraeg: Sut i Gymryd Rhan yn y Celfyddydau
 • Paratoi at Glyweliad Mewn Coleg Perfformio

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ein holl ddigwyddiadau ac yn gobeithio y bydd y sesiynau uchod yn gymorth i bobl ifanc Cymru yn ystod y cyfnod heriol hwn, ac yn eu hannog a’u hysbrydoli i ddilyn gyrfa yn y celfyddydau.

https://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/

Scroll to Top