Diwrnod o Drafod: Dementia a’r Celfyddydau

Diwrnod o Drafod: Dementia a’r Celfyddydau


10.30 am – 4.30 pm Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018
Canolfan Ysgrifennu T
ŷ Newydd, Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0LW
Cost mynediad am y diwrnod yn cynnwys cinio: £6
Llety ar gael am bris rhesymol. Cysylltwch â ni os oes diddordeb.

Ymunwch â Llenyddiaeth Cymru yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd am ddiwrnod o sgyrsiau a chyflwyniadau dwyieithog gan arbenigwyr am rôl y celfyddydau yn y maes iechyd a llesiant. Bydd y diwrnod yn gyfle i wrando a dysgu yng nghwmni siaradwyr gwadd o feysydd celfyddydol amrywiol sy’n arbenigo mewn gweithio â phobl sy’n byw â dementia. Bydd hefyd digon o gyfle i drafod dros baneidiau a thros ginio.

Ymysg y siaradwyr y bydd Beti George, cyflwynydd radio ag ymgyrchydd diflino dros wella’r gofal sydd ar gael i unigolion sy’n byw â dementia. Ym mis Ebrill 2018 enillodd Beti wobr yng Ngwobrau Teledu a Ffilm Rhyngwladol New York Festivals am ei gwaith ar y rhaglen ddogfen Beti and David: Lost for Words oedd yn rhoi cip o’i bywyd yn gofalu am ei chymar, David.

Siaradwr arall fydd John Killick a fu’n barddoni gyda phobl sy’n byw â dementia ers 24 mlynedd. Lluniodd wyth cyfrol o gerddi o’r gwaith hwn sydd yn archwilio creadigrwydd a chyfathrebu yng nghyd-destun byw â dementia.

Bydd y bardd a’r dramodydd Patrick Jones yn ymuno â ni ac yn rhannu ei brofiadau o weithio fel ymarferydd cyson gyda phobl â dementia. Ef oedd awdur y ddrama Before I Leave, cynhyrchiad National Theatre Wales, sydd yn sôn am gôr i bobl sy’n byw â dementia wedi ei seilio ar straeon gwir. Bydd y cynhyrchiad yn ymddangos fel ffilm yn fuan.

Bydd hefyd cynrychiolwyr o Ffrindiau Dementia, cynllun gan y Gymdeithas Alzheimer, yn cynnal sesiwn ar ehangu ein dealltwriaeth ni o fyw gyda’r cyflwr.

 

Byddwn yn neilltuo awr yn y prynhawn ar gyfer Fforwm Agored, sef cyfle i unrhyw un siarad am y pwnc dan sylw. Bydd croeso i chi roi cyflwyniad byr, sgwrs, neu gynnal gweithdy 20 munud o hyd ynglŷn â’ch profiadau o weithio ym maes dementia a’r celfyddydau. Cysylltwch â ni i drafod eich syniad os oes diddordeb gennych: [email protected]

Mae’r diwrnod wedi ei anelu at unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant, gwaith ymchwil yn y maes dementia a mwy. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 522811 neu ebostio [email protected]

 

Scroll to Top