Disability Arts Cymru

Proposition

Galwad Agored – Ceisiadau Delweddau Symudol  

Dyddiad cau – 5pm Dydd Llun 12 Mawrth

 

Partner yr Oriel – Mission Gallery (Abertawe) – www.missiongallery.co.uk

Fformat – MP4 trwy Yriant USB (gellir trosglwyddo ceisiadau drwy’r cwmwl os gofynnwch)

Uchafswm yr hyd – 3 mun

Hoffai Celfyddydau Anabledd Cymru wahodd unigolion i anfon ceisiadau ar gyfer ‘arddangosfa delweddau symudol DAC’ yn Oriel Mission (Abertawe): Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn Oriel Mission rhwng 24/3/2018 a 29/4/2018 yn y gofodau [ …] a Maker in Focus.

Mae hyn yn gyfle gwych i wneuthurwyr ffilmiau newydd ddangos eu gwaith mewn lleoliad cyhoeddus, neu i greadigwyr mwy sefydledig dreialu gwaith sy’n mynd rhagddo. Mae gan DAC ddiddordeb mawr mewn dysgu drwy ymarfer ac mewn rôl trafodaethau cyhoeddus wrth ddatblygu a lledaenu canlyniadau creadigol.

Dim ond aelodau DAC sydd yn gallu manteisio o’r cyfle hwn: Mae aelodaeth am ddim ar hyn o bryd i unrhyw un sydd ag anghenion ychwanegol oherwydd cyflwr iechyd meddwl a / neu gorfforol hirdymor.

Cofiwch gysylltu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am ddod yn aelod.
Fel y prif sefydliad ar gyfer anabledd a’r celfyddydau yng Nghymru, mae gan DAC 35 mlynedd o brofiad mewn darparu ystod o gefnogaeth artistig a chyngor creadigol; rhaglenni hyfforddiant arbenigol (Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd a Chymorth Cyntaf Iechyd Meddwl); a chyfleoedd datblygu proffesiynol i’n haelodau. Rydym yn cefnogi tua 400 o ymarferwyr creadigol ar hyn o bryd, sy’n gweithio ar draws Cymru.