DAC – Gwahoddiad Agored

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn gwahodd artistiaid, ymarferwyr creadigol a gwneithurwyr i gyfarfod rhwydwaith artistiaid CAC

Theatr Clwyd Wyddrug. 15ed Mai  2018 12-2yp 

Byddwn yn croesawu’r talent anhygoel o Ogledd Cymru,  y cerflunydd Nick Elphick a fydd yn siarad gyda artistiaid am ei yrfa, ei lwyddiannau, sialensiau bod yn artist efo dislecsia difrifol a’i daith bersonol gyda iechyd meddwl. 

Bydd hyn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, ond rhaid archebu lle i fynychu. Cysylltwch â  Lowri-Mair Owen, Swyddog Rhanbarthol Gogled Dwyrain CAC

Rydym yn awgrymmu eich bod yn archebu lle yn fuan gan ein bod yn rhagweld bydd y digwyddiad hyn yn boblogaidd dros ben. 

Am fanylion pellach, cysylltwch â [email protected]