Cystadleuaeth Farddoniaeth Flynyddol

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith sy’n ymateb i thema’r Cryfach Gyda’n Gilydd:

Yr ydym am adlewyrchu teimladau ein haelodau DAC ynglŷn â hyn trwy farddoniaeth: ystyried y thema yn bersonol a / neu’n wleidyddol, er enghraifft: – perthnasoedd; Partneriaethau; Teuluoedd; Pŵer pobl gyda’i gilydd; Undod; Unplygrwydd neu mewn ymateb i Brexit a materion yn ymwneud â Mewnfudo.

 

 

 

 

 

Vivi Mari Carpelan – “The Alchemy of a Wedding”

Mae’r gystadleuaeth yn dilyn yr un thema ag arddangosfa flynyddol CAC eleni. Os hoffech ddefnyddio’r arddangosfa fel ysbrydoliaeth, cymerwch olwg ar y gwaith yn http://www.disabilityartscymru.co.uk/gallery/dac-annual-exhibition-2017

Bydd dwy wobr o £50 yn cael eu rhoi, a chaiff rhai cerddi eu dewis i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.
Y DYDDIAD CAU YW 20 HYDREF 2017
Y beirniaid yw Dominic Williams a Dr Sion Aled Owen.

Am manylion llawan cliciwch ar:https://www.dropbox.com/s/tdeagrt63pblr6w/Poetry%20comp%202017%20cym%20final.doc?dl=0

E bost  sue@dacymru.com   neu    post@dacymru.com

Ffon  02920551040