Cyfle newydd anhygoel i gyfarwyddwr Disability Arts Cymru

 

 

Cyfarwyddwr/wraig
Celfyddydau Anabledd Cymru

Cyflog – £36,000 y flwyddyn (£30,857 pro rata)

30 awr yr wythnos             (Prif Swyddfa  yng Nghaerdydd)

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr/wraig i ddatblygu a gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau anabledd ar draws Cymru. Rydym yn credu mewn … agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin egin-ymarferwyr ac ymarferwyr anabl o safon uchel sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ysbrydoli newid trwy Gymru gyfan.

Mae ein gweledigaeth yn un syml: i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n gwbl greadigol ac amrywiol, gyda Phobl Anabl a Phobl F/fyddar wrth galon y gwaith yma. 

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau Hanner Dydd, Tachwedd 29ain   

Cyfweliadau – 10fed Rhagfyr 2018

I ymgeisio, ymwelwch â www.richard-newton.co.uk/assignments

 neu galwch 029 20 397 341 neu e-bostiwch [email protected]

Scroll to Top