Cyfle Comisiynydd celfyddydol cyfranogol Hafren

Mae Hafren, Y Lleoliad Adloniant, Y Drenewydd yn cynnig cyfle i bum artist/sefydliad celfyddydau weithio gyda grwpiau cymunedol lleol ar brosiect celfyddydau cyfranogol yn ystod yr hydref/gaeaf hwn.

Rydym yn bwriadu cynnig pum comisiwn i gyd ac am iddynt adlewyrchu amrywiaeth y Drenewydd wrth i bob un weithio gyda chymuned neu grŵp gwahanol.
Gall y ‘cymunedau’ neu’r grwpiau fod yn grwpiau sefydledig fel y sgowtiaid / WI / CFfI neu bentref cyfan neu ysgol, neu gaffi a’i gwsmeriaid rheolaidd. Gall fod yn grŵp
yr ydych yn gwybod amdano eisoes neu un sy’n newydd i chi neu eich sefydliad celfyddydau.
Gall artistiaid a sefydliadau celfyddydol wneud cais yn unigol neu gallant gydweithio (rydym yn hapus i baru artistiaid os byddwn yn teimlo y byddent yn gweithio’n dda gyda’i gilydd).
Gallant wneud cais am fwy nag un comisiwn neu gellir cyfuno comisiynau i weithio gyda mwy nag un gymuned.
Rhaid i’r ymgeiswyr ar gyfer y comisiynau fod yn Gymry neu’n byw yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cynnig yw dydd Gwener 7 Medi 2018.

Mae manylion y prosiect a’r comisiynau i’w gweld ar y wefan: Lawrlwythwch y Ffurflen Gais yma: http://www.thehafren.co.uk/pdfs/hafren_artscommission.pdf