ARDDANGOSFA FLYNYDDOL DAC 2018

 

Mae Disability Arts Cymru yn eich gwahodd chi i gyflwyno gwaith ar gyfer ein arddangosfa flynyddol 2018

 

 

Llun gan Suzie Larke

Thema arddangosfa agored eleni ydy ‘On The Edge’

Yn yr Arddangosfa Flynyddol, rydym yn arddangos gwaith artistiaid anabl a byddar neu’r rheini sy’n byw gyda chyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol hirdymor, ac sy’n byw yng Nghymru.

Mae’n arddangosfa agored, sy’n cynnwys gwaith gan artistiaid newydd a’r rheini sydd wedi bod yn gweithio fel artistiaid proffesiynol ers cryn amser. Ein nod yw codi proffil; cynyddu gwerthiannau, helpu i ddatblygu gyrfaoedd yn y sector creadigol; meithrin perthnasau rhwng cyfoedion a chyda lleoliadau arddangos.

Rydym yn dangos amrywiaeth o ffurfiau a chyfryngau; mae DAC yn cefnogi artistiaid sy’n gweithio ar draws pob ffurf ar gelfyddyd ac felly, yn rhoi’r cyfle i gynifer o artistiaid â phosib i arddangos eu gwaith.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch:  kate@dacymru.com neu post@dacymru.com

Rhif ffôn: 02920 551 040

Am ffurflen gais