Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 | #ODO2018

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 | #ODO2018

Galwad am geisiadau

 

 

Mae arddangosfa agored Oriel Davies, sydd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, bellach yn fyw, ac yn galw am geisiadau. Mae gan Arddangosfa Agored Oriel Davies enw da am arddangos gwaith gan rai o’r artistiaid mwyaf newydd a sefydledig o bob rhan o’r DU a thu hwnt. 

Rydym yn awr yn gwahodd artistiaid proffesiynol a’r rhai hynny sy’n astudio celf * i gyflwyno ceisiadau o waith diweddar er mwyn cael eu hystyried ar gyfer yr arddangosfa, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 23 Mehefin a 5 Medi 2018. Does gan ODO18 ddim thema na chyfyngiadau daearyddol. (*Mae myfyrwyr 18 oed a hŷn, sy’n astudio cyrsiau israddedig neu ôl-raddedig yn y celfyddydau gweledol, yn gymwys i wneud cais.)

 

Gwobrau

Enillydd cyffredinol yr arddangosfa: £1000 + sioe unigol yn 2019

Enillydd y wobr i fyfyrwyr: £500

Enillydd Gwobr Dewis y Bobl £250

 

Panel Dethol:

Matthew Collings, beirniad celf, ysgrifennydd, darlledwr ac artist

Sacha Craddock, beirniad celf a churadur

Jane Simpson, artist a sylfaenydd Galerie Simpson Abertawe

Steffan Jones-Hughes, Cyfarwyddwr, Oriel Davies

Alex Boyd Jones, Curadur, Oriel Davies

 

Dyddiad cau

5pm, Dydd Llun 12 Chwefror 2018

 Gwneud cais

I gael manylion llawn a ffurflen gofrestru:

www.orieldavies.org/cy/open2018

Anfonwch ymholiadau i [email protected] neu ffoniwch 01686 625041

 

 

Scroll to Top