Ynys Mon a Gwynedd Mind

Ynys Mon

Cyrsiau Newydd ym Mangor

Ynys MonByddwn yn cynnal dau gwrs ym Mangor ar gyfer pobl ifanc (14-18 oed) yn Ionawr 2018, ac mae croeso i unrhywun fynd ar un neu ddau o’r cyrsiau.

Isod mae ychydig o wybodaeth am y cyrsiau Ymwybyddiaeth a Rheoli Pryder:

• Cwrs Rheoli Pryder

Dydd Mawrth, 4yh-6yh, cychwyn Ionawr 23, am 6 wythnos

Mae ein cwrs 6 wythnos (2 awr yr wythnos)Cwrs Rheoli Pryder ar gyfer pobl ifanc (14-18) yn gweithio o fewn fframwaith Therapi Ymddygiad Gwybyddol ac mae’n gwrs sydd yn ymwneud â gosod nodau a dulliau datrys problemau. Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o beth yw pryder a sut mae’n cael ei gynnal. Byddent yn dysgu amrywiaeth o sgiliau ymarferol i helpu i leihau eu pryder.

• Cwrs Ymwybyddiaeth

Dydd Iau, 4yh-6yh, cychwyn Ionawr 25, am 5 wythnos

Mae hwn yn gwrs ymwybyddiaeth ofalgar a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed. Mae wedi ei gynllunio i fod yn gwrs hwyliog ac yn gwrs ymwybyddiaeth ofalgar defnyddiol ar gyfer pobl ifanc, a addaswyd o gyrsiau oedolion mewn ymwybyddiaeth. Nod y cwrs yw rhoi ymwybyddiaeth ofalgar fel sgil bywyd i bobl ifanc er mwyn eu helpu i:

• deimlo’n hapusach, yn dawelach ac yn fwy bodlon

• ddod ymlaen yn well gydag eraill

• helpu ganolbwyntio a dysgu yn well

• i helpu i ymdopi â straen a phryder

I gael lle ar y cyrsiau, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: [email protected] / 01286 685 279.

Ynys Môn a Gwynedd Mind
Uned 10, Galeri

Caernarfon LL55 1SQ
Swyddfa / Office: 01286 685279

www.ynysmonandgwyneddmind.co.uk

Scroll to Top