Y Groes Goch Brydeining

Cydlynydd Gwasanaeth – Ynys Môn/Gwynedd 

https://jobs.redcross.org.uk/tlive1_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d791332JWzo%1BU&WVID=624080007l&LANG=USA

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24th Tachwedd  2017

Dyddiad y cyfweliad:  1/12/17

Rheolwr Prosiect Gogledd a Chanolbarth Cymru

Camau Cadarn 
Ffon: 01745 828363

Y Groes Goch Brydeining,
Ty’r Groes Goch,
Parc Busnes Gogledd Cymru,

Cae Eithin, Abergele, Conwy, LL22 8LJ

https://www.youtube.com/watch?v=HK0ypbWkS8A

Scroll to Top