Unlimited Connects: Cymru

Cefnogi celfyddydau dan arweiniad artistiaid anabl yng Nghymru: trafodaeth banel a digwyddiad rhwydweithio

Dydd Llun 8 Hydref 2pm – 4pm

Ystafell Preseli, Canolfan Mileniwm Cymru 

Sut y gallai’r sector gefnogi gwaith gan artistiaid anabl yn well? Pa newid sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd diwethaf, a beth nesaf? Wrth i raglen Unlimited Funding agor ar gyfer rownd ariannu arall ar gyfer prosiectau newydd gan artistiaid a chwmnïau sy’n creu gwaith dan arweiniad artistiaid anabl, mae’n amser allweddol i gasglu ac asesu’r cwestiynau hyn. Ymunwch â ni ar gyfer trafodaeth banel dan gadeiryddiaeth Uwch-gynhyrchydd Unlimited, Jo Verrent, gyda’r dramodydd Kaite O’Reilly, y curadur Aidan Moesby a Chynhyrchydd Cynorthwyol Canolfan Mileniwm Cymru, Jenny Sturt.

Bydd cymhorthfa un i un ar gyfer artistiaid sydd â diddordeb mewn gwneud cais i Unlimited ar gael mewn slotiau 20 munud, rhwng 12 pm-2pm a 4 pm-6pm. Bwciwch ymlaen llaw drwy e-bostio [email protected]. Rhowch wybod os oes gennych chi unrhyw anghenion o ran mynediad y dylem wybod amdanynt.

Gellir bwcio slot cymhorthfa drwy e-bostio [email protected]

Mae’r digwyddiad yn dathlu gwaith artistiaid anabl, a chefnogir y digwyddiad gan Unlimited, gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn hygyrch i gadeiriau olwyn, a bydd darpariaethau Iaith Arwyddion Prydain a thestun i iaith ar gael ar gyfer y drafodaeth banel. Bydd lle tawel ar wahân ar gael. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch mynediad, cysylltwch â [email protected].

Cliciwch yma  am docynnau a gwybodaeth