SWYDD: CYDLYNYDD RHWYDWAITH TALENT CYMRU Y BFI

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am cydlynydd rhan amser i genfogi’r gwaith o ddarparu rhaglen Rhwydwaith Talent Cymru y BFI

 

Rhan-amser: 17.5 awr (cyfwerth â 2.5 diwrnod) yr wythnos

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £22,500 pro rata (£11,250). A phensiwn.

Cyfnod: 12 mis i ddechrau gyda photensial i ymestyn.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn yma.

Dyddiad cau 6 Awst 2018