Newyddion DAC

Ffarwel a Diolch i Denni Turp

Mae Swyddog Rhanbarthol Gogledd Orllewin Cymru yn ymddeol ar ddiwedd yr wythnos hon.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Denni am ei holl waith rhyfeddol ar gyfer DAC dros y 5 mlynedd diwethaf.

Bydd y tîm a’r holl aelodau yn ei cholli hi, yn enwedig yr aelodau  yng Ngogledd Cymru sydd wedi gweithio’n agos gyda hi trwy gydol ei hamser gyda DAC.
Mae Rhanbarth Gogledd Orllewin Cymru wedi elwa’n fawr iawn o angerdd ac egni Denni ac mae hi’n gadael
etifeddiaeth wych yn y cyhoeddiadau y mae hi wedi bod yn allweddol wrth greu.

Diolch yn fawr iawn Denni a dymuniadau gorau am ymddeoliad hir a hapus oddi wrth pawb yn DAC.

Scroll to Top