National Theatre Wales Swyddog Cyswllt TEAM (Gogledd Cymru)

National Theatre Wales 2Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

 

Swyddog Cyswllt TEAM (Gogledd Cymru)

 

Bydd y Swyddog Cyswllt TEAM yn creu, cydlynu a chefnogi ystod o weithgareddau TEAM mewn partneriaeth â’r gymuned, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd a chreu rhwydweithiau newydd.

 

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o waith celfyddydol neu waith tebyg mewn cyd-destun cymunedol, gwybodaeth leol dda, sgiliau trefnu eithriadol a chyda dealltwriaeth gadarn o ddull NTW tuag at weithio gyda chymunedau, yn ogystal â brwdfrydedd drosto.

 

Cyflog: £10,000, yn seiliedig ar 100 diwrnod.
Cyfnod: Contract tymor sefydlog, rhan-amser am flwyddyn, gan ddechrau o fis Ionawr 2018 hyd fis Rhagfyr 2018.

 

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

 

 

Dyddiad cau: dydd Lau 16 Tachwedd, 1pm

Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 4 Rhagfyr, Wrecsam

 

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus