National Theatre Wales

TEAM

Sir Benfro

Mae NTW yn chwilio am Swyddog Cyswllt TEAM i’n cynrychioli ar draws Sir Benfro

Gan weithio yn agos â’r Phennaeth Cydweithredu a’r Chydlynnydd TEAM, bydd y Swyddog Cyswllt TEAM yn creu, cydlynu a chefnogi ystod o weithgareddau TEAM mewn partneriaeth â’r gymuned, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd a chreu rhwydweithiau newydd.

Ffi: £10K yn seiliedig ar 100 diwrnod. Contract tymor sefydlog, rhan-amser yw hwn am flwyddyn, gan ddechrau o fis Chwefror 2019 hyd fis Ionawr 2020.

Gwnewch gais drwy anfon CV a llythyr eglurhaol atom yn erbyn canol dydd ar Ionawr 7fed 2019.

Cynhelir cyfweliadau yn Sir Benfro ar yr wythnos sy’n cychwyn 21ain Ionawr 2019

Am rhagor o wybodaeth ar Manyleb Person ewch i’n gwefan

 

Wrecsam

Mae NTW yn chwilio am Swyddog Cyswllt TEAM i’n cynrychioli ar draws Wrecsam

Gan weithio yn agos â’r Phennaeth Cydweithredu a’r Chydlynnydd TEAM, bydd y Swyddog Cyswllt TEAM yn creu, cydlynu a chefnogi ystod o weithgareddau TEAM mewn partneriaeth â’r gymuned, yn ogystal â recriwtio aelodau newydd a chreu rhwydweithiau newydd.

Ffi: £10K yn seiliedig ar 100 diwrnod. Contract tymor sefydlog, rhan-amser yw hwn am flwyddyn, gan ddechrau o fis Chwefror 2019 hyd fis Ionawr 2020.

Gwnewch gais drwy anfon CV a llythyr eglurhaol atom yn erbyn canol dydd ar Ionawr 7fed 2019.

Cynhelir cyfweliadau yn Wrecsam ar yr wythnos sy’n cychwyn 14eg Ionawr 2019  

Am rhagor o wybodaeth ar Manyleb Person ewch i’n gwefan