Mencap Cymru – Ein Rhydwaithiau Cymdeithasol

Oes gennych ddiddordeb mewn pobl a hanes cymdeithasol?

Dewch draw i ddarganfod mwy am Ein Rhwydwaithiau Cymdeithasol

 

Mae ein Rhwydwaithiau  Cymdeithasol yn brosiect a ariennir gan  Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sy’n casglu straeon am gyfeillgarwch a pherthnasoedd gan bobl ag anabledd dysgu rhwng 18 a 25 oed a dros 45 sy’n byw yng Nghymru.

Bydd gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn agweddau  amrywiol ar y prosiect 3 blynedd hwn. Dewch i gyfarfod  â ni i ddarganfod mwy:

DYDD SADWRN 9 RHAGFYR 11.30am

STORIEL, Ffordd Gwynedd, Bangor.

Darganfyddwch fwy:

Gwefan: www.mencap.org.co/volunteering

E-bost: volunteering@mencap.org.uk

Ffôn: 029 2074 7588