Mae Ynys Mon a Gwynedd Mind yn recriwtio

Ynys Mon1x Artist Creadigol (Hunangyflogedig)

 

 

Mae Ynys Mon a Gwynedd Mind yn chwilio am artist hunangyflogedig, dyfeisgar, ysbrodoledig a chreadigol i fod yn rhan o’n prosiect cyffroes ” Y Pedwar Pedwarawd” sy’n cae ei gynnal ar Ynys Mon a Gwynedd.

Bydd yr artist llwyddiannus yn trefnu, yn arwain ac yn cyflwyno gweithdy celfyddydd gain dros gyfnod o 12 wythhnos o Ganolfan Gymenedol Noddfa yng Nghaernarfon.

 

Am fwy o wybodaeth a manylion ymgesio gallwch ymweld a’n gwefan  www.monagwyneddmind.co.uk

 

Dyddiad au ar gyfer ymgeisiadau:  5yh  Medi 15fed 2017

Cyfarfod yn null cyfweliad:              Medi 26ain 2017