Mae Cwmni Celfyddydau Miri Mawr yn edrych am Cerddor Arweinolio

Mae Cwmni Celfyddydau Miri Mawr yn edrych am Cerddor Arweiniol am cyfle CYFLOGEDIG.

 

Prosiect theatr synhwyraidd, sy’n trochi y Gymraeg, wedi’i anelu at blant o dan 5 ardal Sir Ddinbych. Yn chwilio am gerddor i gyfansoddi, creu effeithiau sain, creu cyfleoedd i’n cynulleidfa fach i ddefnyddio offerynnau ac arwain eich tim o fyfyrwyr cerddoriaeth 6ed dosbarth

Mae Cwmni Celfyddydau Miri Mawr mewn partneriaeth efo Gwneud Synnwyr CBC wedi llwyddo efo cais gronfa Profi’r Celfyddydau- Cydweithio’n Greadigol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae gennym brosiect cyffrous iawn a fydd yn digwydd ar draws clwstwr ysgolion Prestatyn. Rydym yn chwilio am gerddor arweiniol o’r Gogledd Cymru sy’n siaradwr neu dysgwr Gymraeg ar gyfer y prosiect. Cysylltwch â Lowri-Mair Owen, Cyfarwyddwr Artistig – Cwmni Celfyddydau Miri Mawr, am ragor o wybodaeth fanwl

info@mirimawr.wales