Llais yn y Gymuned

Ydych chi’n byw ar Ynys Môn?

CYNLLUN CYNGOR YNYS MÔN 2017-22 AC YMGYNGHORIAD LLYFRGELLOEDD

Mae croeso i grwp cyfeillgarwch, Canolfan Arwyddo-Golwg-Sain, grwp sied y dynion, grwp ymarfer corff ac unrhyw unigolyn arall fynychu

 

Canolfan Gymunedol Gwelfor

Ffordd Tudur, Caergybi

Ynys Môn, LL65 2DH

Dydd Mercher Gorffenaf 26ain 2017

9.30am – 12.30pm

Bydd bwffe ar gael am ddim

Dehonglydd BSL

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Veronica Canolfan Gymunedol Gwelfor Ffon: 01407 763559 Ebost: [email protected]

neu Lee o’r Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain i archebu lle Ffon: 01492 530013 SMS: 077194 10355 Ebost:[email protected]

 

 

Scroll to Top