Helfa Gelf -Preswyliadau

Mae Helfa Gelf yn cynnal cyfres o brosiectau preswyl yn ystod mis Medi fel rhan o’r Helfa Gelf eleni.

 

 

 

Helfa Gelf @ Galeri, Caernarfon
Doc Fictoria Caernarfon Gwynedd, LL55 1SQ

16 – 17 Medi
11 – 4yh Dydd Sadwrn a Sul

Gweithio gyda grwp artistiaid Helfa Gelf, CARN, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahodd i greu mewnosodiad o dudalenau blaen papurau newydd i’w hongian yn y gwagle uwchben y bar yn Galeri i gydfynd â Gwyl INC. Mae Gwyl INC sy’n cymeryd lle ddiwedd mis Medi yn Galeri, yn ddathliad o hanes newyddiaduraeth yng Nghaernarfon. Bydd aelodau o CARN, Rita Ann ac Anthony Morris yn eich gwahodd chi i gymryd rhan AM DDIM yng nghyfansoddiad y mewnosodiad yma.

https://helfagelf.co.uk/artists/carn-caernarfon

Bydd y gwaith arddangos o 18 Medi – 19 Tachwedd 2017

Noson lansiad: 22 Medi 2017 

http://www.galericaernarfon.com
 

Helfa Gelf gyda Blind Veterans UK, Llandudno
Queens Road, Llandudno, LL30 1UT

25 – 29 Medi

Bydd artist Luned Rhys Parri yn creu gwaith yn seiliedig ar y gwaith ymchwil tra yn yr adeilad gyda rhai o ddefnyddwyr Blind Veterans UK, Llandudno mewn preswyliad o wythnos. 
Bydd y gwaith yna yn cael ei arddngos yn Venue Cymru, Llandudno 1af o Hydref – 31 o Ragfyr.

https://www.blindveterans.org.uk