Helfa Gelf – Hyfforddiant

HYDER i Bobl Greadigol
gweithdai ar-lein gyda Susan Mumford,Be Smart About Art
Pa rôl mae hyder, neu ddiffyg hyder, yn ei chwarae yn eich gyrfa greadigol chi? I lawer o bobl, mae’n rhwystr sy’n mynd yn y ffordd o hyd ac o hyd.
Dates of LIVE sessions, 8-9.30pm: 
Dydd Mercher  1 Tachwedd

Dydd Mercher  15 Tachwedd

Dydd Mercher 29 Tachwedd
Mwy o wybodaeth:http://www.besmartaboutart.com/blog/330/the-results-are-in-confidence-for-creatives-what-hurts-what-helps
Disgownt o 85% i aelodau Helfa GelfCysylltwch â katie@helfagelf.co.uk

Sgwrs a thaith i artistiaid – YMYL
Dydd Llun 13 Tachwedd @ Pontio Innovations lefel 2. 
Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu eich gwaith creadigol trwy gyfrwng technoleg, bydd hwn yn ddiwrnod delfrydol i chi.

I gyd-fynd ag arddangosfa YMYL Helfa Gelf yn y whiteBOX yn Pontio, bydd yna ddiwrnod hyfforddi pan gaiff cyfranogwyr gyfle i gymryd rhan mewn taith drwy’r arddangosfa wedi’i harwain gan artistiaid. Bydd artistiaid y sioe yn siarad am eu gwaith ac am y potensial sydd gan dechnoleg ddigidol newydd i ysgogi gweledigaethau artistig ac i ddatblygu gwaith creadigol. Dilynir hyn gan daith dywysedig o ‘Fab Lab’ Arloesi Pontio a fydd yn cynnwys arddangosiadau o’r dechnoleg ddiweddaraf.  
Bwcio’n hanfodol :https://www.eventbrite.co.uk/e/artist-talk-and-tour-edge-ymyl-sgwrs-a-thaith-i-artistiaid-tickets-38835237240

Rôl esblygol y curadur
Dydd mercher 15 Tachwedd, MOSTYN, Llandudno
Mae Helfa Gelf yn falch iawn o fod wedi trefnu cyflwyniad unigryw i’r arddangosfeydd newydd yn Oriel MOSTYN, lle gallwch chi ddysgu am y penderfyniadau curadurol sydd eu hangen er mwyn trefnu’r arddangosfeydd a dysgu am rôl esblygol y curadur.
Mwy o wybodaeth & tocynnau:
https://www.eventbrite.co.uk/e/evolving-role-of-the-curator-rol-esblygol-y-curadur-mostyn-tickets-38837923274

Scroll to Top