Gwynedd Greadigol

Briff a Hysbyseb Ymarferwyr Creadigol 

Yn Eisiau: Ymarferwyr Creadigol Celf, Drama a TGCh

Ffi: £3,000

 

Ysgol Crud y Werin, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BP

Ysgol Abererch, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YU

 

Mae Ysgol Crud y Werin ac Ysgol Abererch, Gwynedd yn awyddus penodi ymarferwyr creadigol i hwyluso cynllun dyfeisgar a chyffroes yn rhan o Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, Cyngor Celfyddydau Cymru. Nod Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yw hybu ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion, gan roi cyfle i ysgol ddatblygu rhaglen ddysgu arloesol a phwrpasol sydd â’r nod o wella ansawdd addysgu a dysgu. Ceir mwy o wybodaeth am y cynllun yn ei gyfanrwydd yma.

Os yr hoffech sgwrs am y cynllun neu os yr ydych angen mwy o wybodaeth mae croeso cynnes i chi gysylltu: Gwawr Wyn Roberts – 01286 679721 / 07789 032517 / [email protected]

http://www.gwyneddgreadigol.com/newyddion/201217.html

Scroll to Top