FFILM CYMRU WALES YN AILGYFLWYNO CYNLLUN BEACONS

Gwahoddir ceisiadau am bedwaredd rownd o gynllun ffilmiau byr Beacons Ffilm Cymru Wales.

Yn cael ei ariannu drwy gynllun Ffilm Cymru, Rhwydwaith Talent Cymru BFI, mae Beacons yn buddsoddi mewn awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru i ddatblygu lleisiau dewr ac unigryw, i archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd storïau sinematig ac i sefydlu gyrfaoedd ffyniannus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd.
Eleni, bydd rhwng pump a saith o ffilmiau byr yn derbyn arian gyda’r symiau’n amrywio o £5,000 i £15,000.  Gall ffilmiau fod hyd at 15 munud o hyd, wedi’u gwneud mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys animeiddiad, dogfen, Gwirionedd Rhithiol a thechneg gwneud ffilm 360°, yn Gymraeg neu Saesneg neu mewn cymysgedd o ieithoedd sy’n adlewyrchu treftadaeth ac amrywiaeth ddiwylliannol cyfoethog Cymru.

Meddai Kimberley Warner, Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru: “Beacons yw ein cyfle gorau i ddarganfod y don nesaf o wneuthurwyr ffilmiau cyffrous yng Nghymru; rydyn ni’n chwilio am wneuthurwyr ffilmiau gyda safbwynt cryf a llygad am sinema a heb, o angenrheidrwydd, fod â chefndir ffurfiolmewn ffilm.”

Darganfyddwch fwy yma: http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/723-ffilm-cymru-wales-yn-ailgyflwyno-cynllun-beacons

Y dyddiad cau i geisiadau yw 5:30pm ar 28 Medi 2018.