Disability Wales: Anabledd Cymru

Swyddog Prosiect Co-op Cymru dan gyfarwyddyd Dinasyddion (person anabl) diffiniad)

Cyfle am secondiad

Cyfnod penodol:  hyd 30 Medi 2018

CGC 30 – 34 £25,727 – £28,922

35 awr yr wythnos

Diddordeb? 029 2088 7325 (defnyddiwch ‘announcer’ ar gyfer ffonau testun, e-bost info@disabilitywales.org, lawrlwythwch becyn o’n gwefan ar www.disabilitywales.org

Dyddiad cau: 27 Tachwedd 2017

Cyfweliadau: 7 Rhagfyr 2017

Mae’r rôl hon yn destun gwiriad gorfodol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd