Dewis Canolfan Byw Annibynnol

Eiriolydd Annibynnol

 

Maer swydd yma yn cael au ail hysbysebu

 

 

16 awr yr wythnos                Cyflog:     £20,661 pro rata (pwynt graddfa NJC 22-25)

Rydym yn edrych i recriwtio berson deinamig, hunan-gymhelliant, sydd yn ymroddedig i hawliau bobl sydd yn agored i niwed, a phwysigrwydd eiriolaeth. Mi fydd deiliad y swydd yn bennaf yn cefnogi a chynyrchioli pobl hŷn ar draws Conwy, ond mae hefyd angen i’r person fod yn hyderus yn gweithio gyda phobl gyda anabledd neu yn agored i niwed, mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd o fewn wasanaeth eiriolaeth argyfwng.

Mi fydd deiliad y swydd yn lythrennog gyda chyfrifiaduron, gyda safon uchel o gyfarthrebu llafar ac ysgrifenedig. Mae’r swydd yn seiliedig yn ein swyddfa lloeren ym Mae Colwyn, ond mi fydd yn cynnwys trafeilio drwy gydol ardaloedd awdurdod leol Conwy, ac i ein Pencadlys ym Mhontypridd.

Mae Dewis yn gymdeithas gwirfoddol gyda phwyllgor rheoli integredig o phobl sydd gyda anabledd, yn ogystal a phobl heb anabledd. Mi rydyn yn enwedig yn annog pobl gyda anabledd a phobl gyda phrofiad uniongyrchol o anabledd i geisio am y swydd. Mae’r swydd yn amodol ar wiriad DBS boddhaol.

Am becyn geisio (nid yw CV yn dderbyniol) cysylltwch â:

Dewis Centre for Independent Living, Upper Boat Business Park, Pontypridd, CF37 5BP.

Ebost: advocacy@dewiscil.org.uk

Ffôn: 01443 827 930

Dyddiad cau: 12 o’r gloch y prynhawn ar Dydd Gwener, 1af o Medi 2017. Mi fydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal yn wythnos sydd yn cychwyn Medi yr 11eg 2017 yn ein swyddfa Pencadlys ym Mhontypridd. .