Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome 2019–20

Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome 2019–20

Bydd Cymru Greadigol – Cymrodoriaeth British School at Rome yn gyfle gwerthfawr i artist ar adeg arwyddocâol yn eu gyrfa, sy’n byw yng Nghymru, i ymgymryd â phreswyliad tri mis yn Rhufain. Mae’r Gymrodoriaeth yn agored i unigolion creadigol eithriadol, uchelgeisiol a dychmygus, sydd yn gweithio ym maes y celfyddydau gweledol. Bydd yn rhoi cyfle arbennig i ddatblygu gyrfaoedd yr artistiaid a ddewiswyd, yn cynyddu proffil artistig o Gymru yn rhyngwladol, ac yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y Gymrodoriaeth a manylion ar sut i ymgeisio yma:
www.bsr.ac.uk/awards/fine-arts.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer Cymrodoriaeth 2019–20 (i’w rhedeg rhwng Hydref a Rhagfyr 2019) yw Dydd Gwener 19 Hydref 2018.