Cyfle Hyfforddiant Mewn Treftadaeth Ddiwylliannol – Amgueddfa Abertawe a Glynn Vivian

Hoffech chi fod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf sy’n adrodd hanes Cymru?

Diwrnod agored yn Amgueddfa Denedalethol y Glannau ar Ddydd mercher yma -2-4 y.h

Ydych chi wedi meddwl am yrfa yn gweithio mewn amgueddfeydd, cestyll neu leoliadau diwylliannol? Os felly, gallai’r cyfle hyfforddi hwn fod ar eich cyfer chi . . .

Gall Uchelgais Diwylliannol fod y cyfle hyfforddiant rydych chi wedi bod yn disgwyl amdano. Cewch brofiad o fynd ar leoliad â chyflog am 12 mis mewn ystod o fannau treftadaeth ddiwylliannol gydag astudiaeth gefnogol am NVQ Lefel 2 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol.

Rhaid i chi fod yn:

  • 18 i 24 oed
  • Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
  • Ddim yn raddedig
  • Gallu cymudo i’r mannau
  • TGAU mewn Cymraeg/Saesneg a Mathemateg neu gyfatebol â hynny

Byddai’n ofynnol i chi fynychu’r safleoedd am 30 awr yr wythnos, a gweithio i gynllun dysgu unigol i gwblhau eich cymhwyster.

Bydd bwrsariaeth o £800 y mis yn cael ei dalu i chi, yn ogystal â thaliad ychwanegol o £250 ar ôl cwblhau’r cymhwyster. Bydd cyfraniad bach hefyd at gostau teithio i leoliadau.

Sut i wneud cais:

Ebostiwch: jo.esposti@ccskills.org.uk am ragor o wybodaeth.