Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy’n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau’n anelu at sicrhau un o’r pum canlyniadau canlynol:

 

  • Gwella cyfleoedd bywyd pobl
  • Adeiladu cymunedau cryfach
  • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
  • Hybu cymunedau a phobl iachach a mwy gweithgar
  • Magu etifeddiaeth a diwylliant

 

Mae’r rhaglen yma AR AGOR.

Mae gan y rhaglen hon dau ddyddiad cau blynyddol: 

Ionawr 31ain

– Gorffennaf 31ain

 

SUT I YMGEISIO

Cliciwch yma i gychwyn Ffurflen Gais Ar-lein yn Gymraeg

Cliciwch yma i gychwyn Ffurflen Gais Ar-lein yn Saesneg.

 

Cofiwch i ddarllen y meini prawf yn llawn cyn gwneud cais i unrhyw gynllun grant i sicrhau bod eich sefydliad a’r prosiect yn gymwys.

 

 

Scroll to Top