Comisiwn Creadigol

Mae Storiel yn dymuno comisiynu unigolyn neu gorff celfyddydol i ymgymryd â Cham 1 o brosiect celf gymunedol gan weithio yn agos gyda’r gymuned leol.

 

 

Mi fydd yn cynnwys cyfres o weithgareddau a/neu ddigwyddiadau cychwynnol i gasglu syniadau ar gyfer creu darn neu ddarnau o waith celf i’w lleoli yn Storiel.

Gyrrwch eich cais i sylw Nêst Thomas, Prif Swyddog Amgueddfeydd a’r Celfyddydau erbyn 3yh, 8 Medi 2017 –  nestthomas@gwynedd.llyw.cymru  

Darllenwch y manylion llawn y comisiwn yma: http://www.gwyneddgreadigol.com/newyddion/160817.html