Celfyddydau Gwirfoddol Cymru – Wrecsam

Voluntary Arts WalesCreadigwrydd Bob Dydd & Egwyddorion Ansawdd:
Digwyddiad dysgu ar y cyd ar gyfer grwpiau celfyddydol

Dydd Iau 7 Rhagfyr 2017, Wrecsam

Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad dysgu ar y cyd, yn archwilio creadigrwydd bob dydd ac egwyddorion ansawdd ar gyfer grwpiau celfyddydol.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Mae croeso i chi fynychu un neu ddau sesiwn. Darperir lluniaeth.

Lleoliad: Oriel Wrecsam, 11 Stryd Caer, Wrecsam LL13 8BE
Amser: 10:30 – 15:30
Archebu: Archebwch trwy e-bostio gareth@vaw.org.uk gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt, gan nodi pa sesiwn / sesiynau y byddwch chi’n eu mynychu, ac os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.
Iaith: Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno yn Saesneg. Rhowch wybod i ni os hoffech gyfrannu yn Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â Gareth Coles ar 07833 580 313 neu e-bostiwch gareth@vaw.org.uk.

Am fanylion bellach https://www.voluntaryarts.org/creadigwrydd-bob-dydd-egwyddorion-ansawdd