Canolfan Ffilm Cymru

Cyfle Gwaith Newydd

Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (Rhan Amser) 32 awr yr wythnos
12 mis Dyletswyddau a Chyfrifoldebau
Graddfa Cyflog: £25,399 pro-rata,

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 195  brosiectau  sinema cyffrous, gan gyrraedd dros 388,000 o aelodau cynulleidfa.

Diben y Swydd

Fe fydd y Swyddog Marchnata yn cefnogi Canolfan Ffilm Cymru i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema annibynnol Prydeinig ac annibynnol ledled Cymru, trwy farchnata Canolfan Ffilm Cymru a phrosiectau aelodau mewn dulliau wedi’u targedu ac arloesol, gan gynnig mwy o gyrhaeddiad a mynediad newydd i grwpiau wedi’u tan wasanaethu.

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho yma neu trwy gysylltu gyda Hana Lewis, Rheolwr Strategol y Ganolfan [email protected]

  
Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9am dydd Llun 2il Mawrth

Cynhelir cyfweliadau: Dydd Gwener 6ed Mawrth

 

Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QE

Website | Gwefan : www.filmhubwales.org

 

Scroll to Top