Arts Connection – Cyswllt Celf

Mae Arts Connection – Cyswllt Celf yn Llanfyllin, Powys, yn chwilio am Swyddog Prosiectau
Rhan Amser – 22.5 awr yr wythnos
£23,866 y flwyddyn pro rata

Ydych chi’n frwd dros y celfyddydau? Ydych chi eisiau bod yn rhan o sefydliad bywiog a chyffrous? Ai chi ydy’r un iawn i’r swydd?
Rydyn ni’n sefydliad sy’n creu cyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd i ddysgu a chael hwyl trwy gymryd rhan ym mhob ffurf ar y celfyddydau.
Fel Swyddog Prosiectau, fe fyddwch chi’n cael y cyfle i ymuno â’n tîm bach ac yn cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu ein rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth y rheini sy’n gweithio mewn sectorau eraill, ac nid o reidrwydd ym myd y celfyddydau, sy’n frwdfrydig ynglŷn â’r rôl.

A fyddech cystal â defnyddio’r ffurflen gais ar-lein i ymgeisio, lle bydd gofyn ichi hefyd ddarparu llythyr eglurhaol, CV a chadarnhad y byddwch chi’n gallu dod am gyfweliad ar y dyddiad sydd wedi’i nodi, os fyddwch chi’n llwyddiannus. Gallwch chi lenwi’r ffurflen gais yma – http://artsconnection.org.uk/cy/swyddi/

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd, fe ddylai’ch llythyr eglurhaol:
– Gyfeirio at bob un o’r pwyntiau hanfodol a dymunol ym manyleb y person
– Yn achos y pwyntiau hanfodol, rhaid rhoi enghreifftiau i ni i ddangos sut rydych chi’n eu bodloni
– Byddwch yn glir ac yn gryno – mae pwyntiau bwled yn dderbyniol

Dyddiad Cau: Dydd Llun 16eg Gorffennaf, 12 hanner dydd

Llunio rhestr fer: Dydd Mawrth 17eg Gorffennaf

Cyfweliadau: Dydd Gwener 20fed Gorffennaf

Unrhyw ymholiadau: [email protected] – 01691 648 929

Mae Cyswllt Celf wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac mae’n Elusen Gofrestredig: 1135641 ac yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant: 2911716